ยินดีให้บริการ ยื่นทำต้นทุน ยื่นทำใบอนุญาตส่งออก (ฟอร์ม) เช่น Form D , Form E , Form AI , Form JTEPA , Form FTA , Form AK

ให้บริการครบทั้งระบบ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงได้รับฟอร์มการส่งออก , มีบริการอบรมวิธีการยื่นทำต้นทุนการส่งออกทางออนไลน์ (รายละเอียดโปรดสอบถาม)

บริการต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ส่งออก , ต่ออายุลายเซ็นต์ดิจิตอล (CA) , ต่ออายุต้นทุน , บริการรับพิมพ์งานในระบบ , บริการติดต่อแทนผู้ส่งออก

ลูกค้าสามารถส่ง email มาเพื่อสอบถามราคา ค่าบริการ ชนิดต่างๆ หรือ สามารถติดต่อทาง LINE สแกนภาพด้านล่างนี้ครับ

Line id :  @kcservetrade      Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา  :  09.00 - 24.00  ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)